off line magazine

  • offline magazine
    מגזין שבועי לסטודנטים שאוגר את החומרים שלו מהרשת החברתית פייסבוק ומרכז אותם לפי חלוקה של מספר הכתבות שהתפרסמו וחוקיות ברורה של טיפולי תמונה וצבעוניות רנדומלית.
    המגזין מטפל במעבר מין העולם דיגטלי לעולם המודפס.

    תיק עבודות