SIGNPOSTS - painting

 • SIGNPOSTS // DROGOWSKAZY - painting

  2011-2012

  acrylic on hdf panel
  200 x 140 cm

  Titles // tytuły:
  1. Vandals // Wandalowie
  2. Old Anonymous // Stary Anonim
  3. Dizziness // Zawroty


  The language that I used is inspired by Głagolica - the oldest slavonic scripture created by Cyryl and Metody. Each letter can be converted into latin alphabet so you can uncover polish sentence. Sentences aren't correct in Głagolica cos they have polish grammar.

  Język, który został wykorzystany jest inspirowany Głagolicą - najstarszym słowiańskim pismem stworzonym przez Cyryla i kazda litera ma swój łaciński odpowiednik, więc mozna odszyfrować frazę. Wyrazenia nie są zgodne z Głagolicą, poniewaz posiadają polską gramatykę.