INDUSTRY MONUMENTS // ZABYTKI PRZEMYSŁU

 • INDUSTRY MONUMENTS // POMNIKI PRZEMYSŁU

  All these drawings were made in Siechnice City near Wrocław.
  There is heat & powerplant which is part of big energy system. Fortunately this one is working properly, differently to other places in Poland where high and monumental industry constructions are abandoned and look like old memorials.

  ...many of them were "designed" for enormous Soviet Union, not for Poland. //

  Wszystkie te rysunki zostały wykonane w Siechnicach koło Wrocławia.
  Znajduje się tam elektrociepłownia będąca częścią większego systemu energetycznego. Na szczęście pracuje jak należy, inaczej niż w wielu miejscach Polski, gdzie wysokie, monumentalne konstrukcje przemysłowe zostały porzucone i wyglądają jak stare pomniki.

  ...dużo z nich zostało zaprojektowanych dla ogromnego ZSRR, nie dla Polski

  2009
  100x70 cm
  charcoal on paper //
  węgiel na papierze