Hrnček, Var! / Potty, Cook! - Round Game

  • Hrnček, Var!
    Spoločenská hra na motívy slovenskej ľudovej rozprávky.
  • Úlohou hráčov je ukladať na hrnček žetóny v dvoch veľkostiach. Počet a veľkosť pridaných žetónov sú zadané na kocke, ktorou hráč hádže. Hráči musia žetóny na seba ukladať opatrne. Hráč, ktorý zhodí vežu s žetónmi, prehráva a víťazom je druhý hráč. Ďalej sa môže víťazom stať hráč, ktorý dokončí vežu s posledným žetónom bez toho, aby ju zhodil.