The Rejection of Love

  • In my work called " The Rejection of Love" from Serieus of Plunder World, I depict post-war places.  "Can chaos and order be together?" In a light pink sky, I'm looking for an answer to that question with the human figure survived from corrupted, eroded and deformed post-war places. With art, I believe I'll find the answers of extensive questioning about rebellion and existence from Gilgamesh to Jean paul Sartre, from Albert Camus to Jean Baudrillard.

    Talan  Dünya Serisinden "Aşk-a Reddiye" adlı çalışmamda; savaş sonrası mekanları tasvir ediyorum. Tozpembe bir gökyüzü içinde, savaş sonrası yıpranmış,aşınmış ve deformasyona uğramış mekanlarda ayakta kalabilmiş insan figürüyle "Kaos ve düzen bir arada olabilir mi?" sorusuna yanıtlar aramaktayım. Böylelikle Gılgamış'tan Jean Paul Sartre'a, Albert Camus'den Jean Baudrillard'a geniş çerçevede bir isyan ve var oluş sorgusunun karşılığını sanatta bulacağıma inanıyorum.