DP Chocolate_Rebranding
  • DP Chocolate

    DP Chocolate je názov slovenskej rodinnej firmy, ktorá sa špecializuje na ručnú výrobu luxusných čokoládových produktov viac ako desať rokov. Tento projekt predstavuje redizajn vizuálnej prezentácie firmy a zjednotenie a rozlíšenie obalov produktov.

    DP Chocolate is the name of a Slovak family company that has been specializing in handmade luxury chocolate products for more than ten years. This project represents a redesign of the company's visual presentation and unification and differentiation of product packaging.


    ​​​​​​​