Malbork castle complex ✦ id

  • To projekt identyfikacji dla kompleksu muzeów zamkowych znajdujących się w Kwidzynie, Sztumie i Malborku. Uspójnia wizualnie wszystkie trzy identyfikacje; ich wspólnym elementem jest gwiazda zamknięta w kwadracie – te kształty inspirowane są ornamentami przewijającymi się na wszystkich powierzchniach zamków. Rozróżnienie kolorami szybko wysyła sygnał, którego zamku dotyczy dany element identyfikacji. Dodatkowo w grid zostały wpisane postaci, które funkcjonują jako dobre duszki zamków, jako przewodnicy i rozbawiacze.

    This museum-castle complex consists of three castles: Kwidzyn, Sztum and Malbork one. Their new id proposal visually harmonizes each of the three identifications; their repeating element is a four-armed star in a square – these shapes are inspired by ornaments appearing on all surfaces of the castles. Color distinction quickly sends out a signal which lock is which. In addition, grid-inspired characters have been added to the id that function as good ghosts of castles, as guides and jokers. 
  • Tiles can be used as an ornament or stand alone.