App Đông Phong Art Gallery

  • Phòng tranh Đông Phong được thành lập bởi hai người yêu nghệ thuật, Phố Hồng Long và Mai Thị Thanh, 
    với mục đích nuôi dưỡng các cộng đồng nghệ thuật Việt Nam bằng cách cung cấp một địa điểm mở cho các nghệ sĩ để giới thiệu công việc của họ cho công chúng. Là một phần của nhiệm vụ này phòng tranh Đông Phong đặc biệt quan tâm đến tầng lớp nghệ sĩ mới nổi, nghệ sĩ tiên tiến và tổ chức triển lãm nghệ thuật ở Việt Nam và ở nước ngoài trong đó có rất nhiều các nghệ sĩ tài năng nhất Việt Nam đương đại. Do đó để tiếp cận đến được với nhiều người dùng hơn, họ đã làm một app để quảng bá phòng tranh của họ đến người yêu thích môn nghệ thuật này thông qua kênh mobile.


  • (Tổng thể phòng tranh)
  • (Một số cấu trúc đặc biệt của phòng tranh mà khách hàng muốn đưa vào)
  • (Logo của phòng tranh và cấu trúc lặp hình trong thiết kế app)
  • (Demo app trên ipad 3)