SFMotors Show

 • Art Director Ilya Balakin
  Producer Sveta Yermolayeva
  Curator Paulina Zakh
  General producers Alexander Us, Alexey Rozov, Andrey Kostyuk
  Production Director Mikhail Dadaev
  Supervisor Denis Sidorenko
  Concept Artists Elizaveta Romanova, Ekaterina Konovalova, Stas Bashkatov
  CG Artists Madina Fattakhova, Yaroslav Svyatykh, Inna Savina, Andrey Vyaznikov, 
  Ilya Samokhvalov, Zoya Kharakoz, Vitaly Zykov, Evgeny Verkhovtsev, Denis Sidorenko,
  Roman Nekhoda
  Technical director Dmitry Petrov 
  Technical engineers Maxim Tulin, Alexander Korneev 
  Light designer Pavel Zmunchila 
  Filming and editing Evgeny Arkhipov