Miłość jest słodka Candy Bar • Miłość Jest Słodka to dodatkowy projekt domowej piekarni Bułka Tarta z Wrocławia.
  Candy Bar'y, torty, ciasta, ciasteczka i mnóstwo innych - w tym również zdrowych - słodkości proponuje nam marka. Lekko, elegancko, naturalnie - to przymiotniki określające Miłość Jest Słodka. 
  Prosta identyfikacja z dodatkiem złota. 

  Love Is Sweet is an additional project of home bakery Bułka Tarta based in Wroclaw, Poland.
  Candy Bars, pies, cakes, cookies and many more - including healthy - sweets the brand proposes. 
  Light, elegant, natural - these adjectives fits Love Is Sweet. Simple visual identification with a bit of gold.​​​​​​​​​​​​​​


 • Wrocław, Poland, 07.2018