MONOLITH

 • Monolith

  The film is about human domination. The main motif of animation and also the title (Monolith) is an allegory of intercourse between genres. After all, people and animals are one body, or one-mono and stone-lithium. A big monument, set on an unstable ground, trying to keep the balance is pulled out from all sides.

  The main character is a woman covered with a sheet. It is she who, trying to gain the trust of a deer, impersonates him by setting up antlers. In a hypnotic dance, she tries to deceive an unconscious deer. This man is a cunning predator here, and the animal is an innocent victim.

  The film explores the relationship between people and animals, but first and foremost, it questions human morality.

  //


  Monolith

  Film opowiada o dominacji człowieka. Główny motyw animacji czyli tytułowy Monolit, jest alegorią współżycia między gatunkami. Przecież ludzie i zwierzęta to jedno ciało, lub jeden-mono i kamień-lit. Wielki monument, ustawiony na niestabilnym podłożu, starający się utrzymać równowagę jest wyrywany ze wszystkich stron.

  Głównym bohaterem jest zakryta prześcieradłem kobieta. To ona, próbując zdobyć zaufanie rogacza, podszywa się za niego zakładając poroże. W hipnotycznym tańcu próbuje zwieść niczego nieświadomego jelenia. To człowiek jest tutaj podstępnym drapieżcą, a zwierzę niewinną ofiarą.

  Film bada relacje pomiędzy ludźmi i zwierzętami, jednak przede wszystkim kwestionuje ludzką moralność.

 • realization: Mateusz Kozłowski
  music: Michael Warren