ŚCITT - branding
  • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
    Regional Centre for Innovation and Technology Transfer
    Logo redesign proposal