JOANNA / simple personal branding


 • MÓJ BRANDING PERSONALNY
  skupia się na prostym połączeniu gry kółko i krzyżyk oraz pełnej wersji mojego imienia.
  Tematem było stworzenie wrażenia prostej współpracy pomiędzy mną - projektantem 
  graficznym - a potencjalnym klientem.

  ~

  My personal branding 
  is focused on a simple connection of tic-tac-toe game and my full first name. 
  The issue was to create an impression of an easy cooperation between 
  me - a graphic designer - and a potential client.