Constructions


  • Pragnę przedstawiać świat jako lepsze, czarno-białe miejsce, będące ucieczką od rzeczywistości. Do uzyskania tego wybrałem  mięsiste, czarne kreski jako środek wyrazu. Kontur jest rzeczą obcą w naturze – doskonale wywołuje niepokój. Szukam sensu  w gąszczu owych linii; podążam za gestem i tym samym buduję koleje nowych form wyłaniających się z powstałego chaosu. 

    ______________________________________________________________________________________________________


    I want to present the world as a better, black and white place, which is the escape from reality. For this purpose I chose fleshy, black lines as a methods of expression. Contour is a foreign thing in nature – he perfectly causes anxiety. I am looking for a sense in the thicket of this lines; I follow gesture and thus I am building new forms emerging from the chaos.  • River | 2016
    ​​​​​​​

  • Horizon | 2017

  • ​​​​​​​