BENGÁL festival / concept & identity 2017

 • (visual identity, promo, production, realisation)

  I have chosen to write my thesis on the topic of the visual identity of a festival. The focus will not be to create in-depth scientific research or experimentation, but rather to develop a visual identity for an audiovisual festival. The task includes creating posters, fliers, teasers, Facebook promotions, and other advertising materials. An integral part of this thesis will be to create the festival organization and marketing. I would like for the festival to repeat itself, and sustain growth amongst its team member for the following years.

  This thesis will be centered around the first edition of the Bengál festival. The event will take place on the island of Štvanice and in the areas around Vily Štvanice. During the day and evening, there will be performances, live bands, and DJ’s. Throughout the event there will be a display of various works of art.  The aim of the event is to show visitors the opposite of current digital festivals. This will be achieved through a minimal use of digital means, and a much greater emphasis on connection to nature.

  The name Bengal refers to the beautiful Czech word that used to indicate all the colorful fireworks that were imported to us. It is an expression against the digitization of today’s times. The festival celebrates analogue time, return to roots, fire, wine and singing.  CZ/

  Jako téma diplomové práce jsem si vybral Vizuální identitu festivalu. Nejde o věděcký výzkum, hluboké snímání ani vědecký pokus. Za úkol jsem si dal zrealizovat celou vizuální identitu audiovizualního festivalu. Součástí práce jsou plakáty, letáky, teaser, spoty, fb promo, web, propagační materiály. Další nedílnou součástí je také produkce festivalu, organizace a marketing. Byl bych rád, kdyby se akce opakovala i do dalších ročníků a rozrostl se tak i team kolem ní.

  Jedná se o první ročník audiovizuálního festivalu Bengál. Akce je situována na ostrově Štvanice, zejména pak v prostoru kolem Vily Štvanice. V průběhu celého dne a večera se budou na místě konat performance, vystoupení kapel a DJs, dále budou v prostoru umístěny umělecké instalace. Cílem akce je ukázat navštěvníkům protipól k současným digitálním festivalům s minimálním využitím digitálních prostředků a navázáním na element přírody.

  Název Bengál odkazuje ke krásnému českému slovu, které dříve označovalo všechny barevné ohňostroje, které se k nám dovážely. Je to zhmotnění mého postoje proti digitalizaci dnešní doby. Festival oslavuje dobu analogovou, návrat ke kořenům, oheň, víno a zpěv.


  Included: 
  Logo, Silkscreen printings. Post cards, Flayers, Sticker, T-shirts, Jumpers, Bags, Jute bagsPhoto campaign, Video teasers, Website, FB event > FACEBOOK