• Kidult | 超齡兒童
  • OPENNING TIME:JUNE 1. 2017
    CURATOR:Dr. Zhang Xiaotao
    ARTISTS: He Gong, Huang Lin, Lu Tingting, Peng Tao, Rong Tao + Yang Chao + Liu Zhonghua + Hu Jiayi + Ran Haifeng, Sun Jiaxuan, Shu Xingchuan, Tong Kunniao, Wang Weisi, Xiong Wenyun + Wen Shufang, Yu Yuexiong+Zeng Xiaoyu, Yang Shu, 
    Zhang Muchen, Zhang Xiaotao + Zhang Wuliang
    VISUAL DESIGNER: Gong Xinyu