• The project’s objective was not to evoke the only right emotions, nor to point out the appropriate receipt and in spite of appearances it did not have any social character. We played with contradictions but the effect was to be ambivalence.
  Projekt nie miał na celu wywoływania jedynie słusznych emocji, ani nie miał wskazywać właściwego odbioru i wbrew pozorom, nie miał charakteru społecznego. Graliśmy sprzecznościami, efektem miała być ambiwalencja odczuć.
 • Details
   
 •  
  Happening durring the Fashion Week Łódź2011
   
 • Design: Jarek Michalski
  Photos: Grzesiek Gałązka
  Text: Agnieszka Kacperczyk–Gałązka
  Packshots: Piotr Żywicki
  Rok 2010-2011
   
   

  Thank You for watching!