Oljeingeniøren

  • Stadig flere personer mister jobben i den norske petroleumssektoren, men NAV har til nå hatt begrenset kjennskap til hvem de er. Hvilke behov har disse personene og hvilken rolle kan NAV spille overfor dem? I prosjektet fant vi ut at NAV har begrensede ressurser til å følge opp denne gruppen, samtidig som personene er fokusert på egne muligheter, med et ønske om å klare seg selv. Vi har undersøkt hvordan oljeingeniøren kan være et eksempel på hvordan NAV kan tilpasse sine digitale tjenester til “selvhjulpne” arbeidssøkere. 
  • For å løse problemstillingen gikk vi ut i en bred innsiktsfase hvor vi snakket med mennesker som hadde mistet jobben i oljebransjen og ulike aktører i og utenfor NAV, med mål om å forstå perspektiv til de menneskene.
  • Vi benyttet oss av GIGA-mapping for å gi mening av innsikten. Vi hengte opp oppsummeringer av all dataen vi hadde samlet og trakk paralleller mellom dem. Vi lagde også kundereiser for å beskrive og forstå opplevelsene til de ulike menneskene, som vi til slutt oppsummerte vi en generell kundereise for å kunne kommunisere denne til NAV. 
  • Leveransen til NAV var innsikten vi samlet i løpet av prosjektet. For at de skulle kunne ta i bruk den innsikten laget vi noen prinsipper for hvordan man skal designe for denne gruppen. I tillegg eksemplifiserte vi prinsippene i to ulike konsepter.
  • For å gjøre innsikten lett tilgjengelig for ansatte i NAV lagde vi en onepager, en video og en brosjyre. Onepageren oppsummerte det viktigste; innsikten og prinsippene. Videoen hadde som mål å skape engasjement og sette publikum inn i situasjonen til de som mister jobben. Brosjyren var liten og lett for de ansatte å ta med seg, og inneholdt i tillegg til de viktigste, sitater fra personer som hadde mistet jobben i oljebransjen.