• sticktodesign #1: rus eng
    sticktodesign #2: rus eng
    sticktodesign #3: rus eng
    sticktodesign #4: rus eng
    sticktodesign #5: rus eng
  • Konstantin Shcherbina – Art-direction, technical design
    Yaroslav Kirsanov – Art-direction, illustration
    Andrey Sereda – Illustration
    Daniar Sharipov – Illustration
    Ilya Shardon – Illustration
    Yaroslav Shilov – Illustration