Przedszkole Chatka


  • "Chatka" is a privately owned kindergarten based on the idea of lack of compulsion, with children being in the centre of education. It makes the effort to meet the children's need to play while providing them with the opportunity to learn how to handle their own emotions, getting on with others or problem solving. Play makes it possible to develop soft skills, which is why it is so important  in child's development.
    Chatka to niewielkie prywatne przedszkole oparte na idei w której brak przymusu, a w centrum edukacji stoi dziecko. Wychodzi naprzeciw dziecęcej potrzebie zabawy, gdyż podczas zabawy dzieci mogą nauczyć się radzenia sobie z emocjami, nawiązywania relacji z innymi, czy rozwiązywania konfliktów. Zabawa jest okazją do nabycia tzw miękkich umiejętności stąd jest ona tak ważna dla rozwoju dziecka.