Music publications by Political Critique


  • Making music is not only about hours spent in a studio, poring over notation or the computer screen. The series of music publications by Political Critique Publishing go beyond the themes related to traditional music. Karlheinz Stockhausen, Gérard Grisey, Fluxus, Modern Opera, metaphysics or music geograhpy are only some the themes of those books. The project was carried out by rzeczyobrazkowe.pl.
    Tworzenie muzyki to nie tylko godziny spędzone w studiu, ślęczenie nad zapisem nutowym czy komputerem. Seria muzyczna wydawnictwa Krytyki Politycznej to książki tematycznie poruszające się poza obszarami tradycyjnej muzyki. Karlheinz Stockhausen, Gérard Grisey, Fluxus, Współczesna Opera, Nowy Taniec, metafizyka i geografia muzyki to niektóre tematy książek. Projekt zrealizowany w studio rzeczyobrazkowe.pl.  • Monika Piasiecznik : Rituals of Superformula. Stockhausen Licht
    Karlheinz Stockhausen was one of the most controversial and influential arts personalities of 20th century. He claimed to have come from Sirius, to have kept in touch with Lucifer, and also that  September 11 terrorist attacks were the greatest piece of art ever.
    Monika Piasiecznik: Rytuały superformuły. Stockhausen Licht. 
    Karlheinz Stockhausen należał do najbardziej kontrowersyjnych, fascynujących i wpływowych osobowości artystycznych XX wieku. Twierdził, że pochodzi z Syriusza, ma kontakty z Lucyferem, a zamach na WTC jest największym dziełem sztuki wszech czasów.