design exhibition - DesignIn on Lodz Design Festival

 • DESIGNIN 

  As students of the Academy of Fine Arts in Lodz, future designers and curators 400m2 space incorporated in the 6th International Design Festival - Łódź Design 2012, we are aware of the processes. The exhibition DESIGN IN, as our original idea is a pretext to launch interdisciplinary dialogue already at university level. Based on five main themes: HOUSE, CITY, DESIGN, MULTIMEDIA, HEALTH will present their work in the context of the work of students Technical University of Lodz, University of Lodz, with the participation of the Polish Academy of Sciences.

  Jako studenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, przyszli projektanci i kuratorzy 400m2 przestrzeni włączonej w 6. Międzynarodowy Festiwal Designu – Łódź Design 2012, jesteśmy świadomi zachodzących procesów. Wystawa DESIGN IN, jako nasz autorski pomysł, jest pretekstem do rozpoczęcia międzydyscyplinarnego dialogu już na szczeblu akademickim. Opierając się na pięciu tematach: DOM, MIASTO, MATERIAŁ, MULTIMEDIA, ZDROWIE zaprezentujemy swoje prace w kontekście prac studentów Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, przy udziale Polskiej Akademii Nauk.

 • ORGANIZATOR:
  ASP Łódź

  KURATORZY WYSTAWY:
  Katarzyna Gołaszewska
  Łukasz Brandt/Bogumiła Zawada/ Ewelina Madalińska
  Paulina Suszek/Paulina Maślak/Sabina Świątkowska
  Paweł Szubert/Katarzyna Similak/Urszula Marciniak

  z podziękowaniem dla:
  prof. Małgorzaty Siwek

  oraz  studentów: 
  Małgorzaty Pieczenko/Emili Wrzosek/ Tateusza Dębczyńskego/Magdy Mazur

  ADRES WYSTAWY:
  Centrum Festiwalowe
  ul. Targowa 35
  90-001 Łódź

  DATA WYSTAWY:
  18-28 października 2012


 • making of