AYRIKOTU

 •  
   
  Deniz Tarsus en genç kuşağın öykücülerinden biri; doğaya ilişkin farklı gözlemleriyle hemen dikkat çekiyor.
   
  ******
  "Hava gitgide ağırlaşıyor. Her adım ve adımda. Omuzlarım, boynum ve sırtım. Ağır. İlerledikçe ağaçlar sıklaştı. Dağ yamacından vadiye eğiliyorum. Hiç rüzgar yok. Bitaz daha ilerlediğimde sise gömülüyor ayaklarım. Sonradan fark ediyorum, ağzına, dişlerinin arasına sıkıştırdığı dev kaya, vadinin yutkunmasına engel oluyor. Rüzgardan gizlediği vadiyi beyaz duvakla süslüyor."
   
  ******
  Genç öykücü Deniz Tarsus'tan ezber bozan öyküler. Ayrıkotu, hayali bir coğrafyanın insanlarını, yaban hayvanlarını, doğanın tek bir canlı gibi hareket ettiği gerçeğini anlatıyor öykülerinde. Şiddeti, yoksulluğu, gerçeküstüne, fantastiğe sırt çevirmeden ele alıyor. İnsana, insanın içinde yaşadığı çevreden, kendi doğasından sesleniyor. Ama gözü olabildiğince farklı şeyleri görüyor. Deniz Tarsus'un yarattığı öykü atmosferi, coğrafyayı dönüştürme gücü, dil içerisinde kendine açtığı/açacağı alan, gerçekten dikkate değer. 
   
   
  _____________________________________________________________________________________
   
   
   
  Deniz Tarsus, one of the youngest among the new generation-writers in Turkey, takes attention with her remarkable observations; especially on the nature.
   
  ******
  "The weather is getting more and more stifling, in every footstep. My shoulders, my neck and my back.. Heavy. Trees got denser when I kept on walking. Climbing down from the mountain slope to the valley, I realized that there is no breeze in the air. My feet sink into the fog when I move on. Lately realizing that the giant rock between his mouth and teeth makes it harder for the valley to swallow. The rock is gracing the valley with a white bridal veil to keep her away from the wind."
   
  ******
  Groundbreaking stories from the young writer Deniz Tarsus. Ayrıkotu represents people and wild animals of an imaginary geography, within the fact that the nature acts as an individual living being. Embracing violence and poverty without ignoring the surreal and fantastic, the book calls out to people from their own environment and nature; but its eyes observe out of the ordinary as much as possible. Ambience of the story created by Deniz Tarsus; the ability of transforming the geography and the nature; the field that she creates/creating in the literature for herself, is quite significant and worthy of commendation.
   
  Kapak Yazısı: Faruk Duman
  Çeviri: Ceren Önaloğlu