Fish and chips shop Ryby z Ustki


 • Visual Identity created for a fish and chips shop Ryby z Ustki
  as an MA project created at Design Studio of Visual Information
  of dr Piotr Karczewski at Academy of Fine Arts in Łódź.
  Identyfikacja wizualna dla smażalni Ryby z Ustki to praca dyplomowa
  zrealizowana w Pracowni Projektowania Informacji Wizualnej 
  dr. Piotra Karczewskiego na Akademi Sztuk Pięknych w Łodzi • Ryby z Ustki, which means Fish from Ustka, is the authentic name of a fish and chips shop in Warsaw. The idea for the project was just as simple as its name. A recycled paper wrapping, rubber stamp and handy typography instead of costly print, which was due to a low budget. The project was consulted with the fish and chips' owners and  the intention is to implement elements of the corporate identity.
  Ryby z Ustki to nazwa autentycznej smażalni ryb w Warszawie. Założenia projektowe były proste jak nazwa. Tanie makulaturowe opakowania, odbijane pieczątki i ręczna typografia zamiast kosztownego druku. Podyktowane było to niskim budżetem małej firmy. Projekt był konsultowany z właścicielami smażalni i zakłada rzeczywiste wdrożenie elementów identyfikacji. • The purpose of the project was created typeface inspired 
  by signboards and advertising in public space.
  Na potrzeby projektu został stworzony krój pisma inspirowany 
  szyldami i reklamami w przestrzeni publicznej.


 • Special thanks: Karolina i Mateusz
  Thanks for your support to: Paweł Marcinkowski, David Błażewicz
  Thanks for the pictures of the identiti: Piotr Żywicki, Żywe Studio
  Thanks for inspiration: Jakub Stepień, TypoPolo